Gizlilik Politikası

HKS Bildirim Cep Telefonu Uygulaması

HKS Künye Bildirim uygulaması Ofis Bilgisayar tarafından geliştirilmiştir. Yaş meyve sebze alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi’yle ilgili bildirim yapabilmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu uygulama bir oyun değildir. Bu uygulama çocuklara yönelik bir uygulama değildir. Yaş meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kurumlar tarafından kullanılan sektörel bir iş uygulamasıdır. 

Uygulama geliştiricisinin kimliği

OFİS BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Mücella Sok. No:32 Ataşehir 

İSTANBUL – TÜRKİYE

 

Sorumluluk Sınırı

Bu uygulamada tüm veriler kullanıcının akıllı cihazında (uygulamanın çalıştırıldığı akıllı telefon veya tablet) veya kullanıcı tarafından kullanıcı verilerinin yedeklendiği kullanıcıya ait yedekleme sunucusunda tutulmakta olup uygulama geliştiricisinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Verilerin tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir. Kullanıcı uygulamayı ilgili yasal kanun ve mevzuatlara uygun şekilde kullanmakla mükellef olup kullanımla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir. Uygulama geliştiricinin hiçbir sorumluluğu yoktur. 

Kişisel veriler, hangi amaçla işleneceği ve kimlere ve hangi amaçla aktarıldığı

Gizlilik Politikası metnimizde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenecek olan verileriniz uygulamanın kullanımıyla ilgili verilerdir (ip adresi, cihaz kimliği, uygulama versiyon numarası, crash bilgisi, ekranlarda geçirilen süre bilgisi). Bu bilgiler müşteri memnuniyetini takip etmek, planlamak ve icra etmek, uygulama hatalarını gidermek, uygulama geliştirme ve uygulama ürün yönetimi faaliyetlerini planlamak ve icra etmek amaçlarıyla toplanarak işlenebilir ve sentry.io isimli bir mobil uygulama performans ve hata takibi servisinin sunucularına aktarılabilir.

Kullanıcı verileri kullanıcının akıllı cihazında tutulmaktadır ve kullanıcı verileri kullanıcı isterse kullanıcıya ait Google Drive hesabında yedeklenebilmektedir. Uygulama geliştiricisi kullanıcının cihazındaki ve yedeklediği hesaptaki verileri toplamamakta ve işlememektedir. 

Kullanıcının TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi’nde kullandığı kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak HKS sistemine ihtiyaç duyduğu parametrelerle sorgular gönderilmekte ve cevaplar alınmaktadır. HKS sistemine yapılan sorgular ve dönen cevaplar uygulama geliştiricisi tarafından toplanmamakta ve işlenmemektedir. HKS sistemine yapılan sorguların ve dönen cevapların doğruluğundan kullanıcı sorumlu olup uygulama geliştiricinin hiçbir sorumluluğu yoktur. 

İlgili kişinin hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumları bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu bağlamda bir işlem talep ettiyseniz işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda 5. Maddede listelenen haklarınıza yönelik taleplerinizi www.ofis.com.tr/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz formu doldurarak “Küçükbakkalköy Mah. Mücella Sok. No 32 Ataşehir İstanbul” adresimize posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır. Talebinizin yerine getirilmesinin bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan bir ücret talep edilebilir.

Ofis Bilgisayar tarafından hazırlanan yukarıdaki KVKK Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi ve açık rızamın bulunduğunu beyan ederim.