Cari hesap bir kuruluşun müşterileri ve tedarikçileriyle ilgili borçlarını ve alacaklarını takip ettiği hesaptır.

Günümüzde birçok işletme müşterileriyle ve tedarikçileriyle yaptığı ticareti peşin işlem olarak gerçekleştirmemekte, borç ve alacak ilişkisine girmektedir. Örneğin, bedeli işlemin gerçekleştiği tarihten daha sonraki bir tarihte alınacak bir satış işleminde satıcı alacaklı, alıcı borçlu olur. Satıcı alıcıdan bu işlemden kaynaklanan alacağını cari hesabında takip eder.

Birçok işletme için cari hesap takibi borç alacak ilişkisini takip etmek, gereksiz ödemeler yapmamak ve alacaklarını daha sağlıklı takip ederek likidite problemleriyle karşılaşmamak için hayati değer taşımaktadır.

Cari hesaplar günümüzde yaygın olarak muhasebe yazılımları, sektörel programlar ve ERP sistemleri aracılığıyla takip edilmektedir.

Faturalar, tahsilat makbuzları, çekler, senetler, banka dekontları gibi ticari belgeler cari hesapların takibiyle belgelerdir.