Hal Kayıt Sistemi sebze ve meyve ticaretinin (alım, satım, devir, sevkiyat) elektronik ortamda merkezi bir sistemde kayıt altına alınmasına yönelik T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulmuş merkezi bir sistemdir. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ilgili maddesine istinaden geliştirilmiş ve resmi kullanıma 15.02.2012 tarihinde alınmıştır.

Komisyoncular, tüccarlar, ihracatçılar, sinai üretimde kullanmak üzere mal satın alan sanayiciler, üretici örgütleri, üreticiden aldıklarını tüketiciye satış yapan marketler, manavlar, pazarcılar, perakendeciler, üreticiden aldıklarını kendi tüketiminde kullanan lokantalar, oteller, hastaneler, yurtlar, vb. birçok kuruluş bildirimci olarak sisteme dahil olan mükelleflerdir.

Sistem sayesinde meyve sebze ticareti takip edilebilmekte, meyve sebze akışının şeffaflığı oluşmakta, meyve sebze ticaretinin daha güvenilir ve kaliteli gerçekleşmesine ilişkin altyapı oluşmakta, karar alıcıların meyve sebze sektörünü daha yakından takip edip daha sağlıklı kararlar almalarına yardımcı veriler elde edilmekte ve tüketicilerin tükettikleri ürünlerin kim tarafından nerede üretildiği, tüketime gelene kadar hangi kurum veya tüzel kişiliklerin tedarik zincirinde yer aldığı takip edilebilmektedir.

Bildirimciler hal kayıt sistemine iki temel yöntemle bildirimde bulunabilmektedir. Bunlardan bir tanesi hal kayıt sistemi portalidir. Hal kayıt sistemi portaline bildirim yapılabilir. Bir diğer yöntem çağrı merkezini arayarak işlemi bildirmektir. Bir diğeri ilgili toptan hal müdürlüğüne bildirim yapmaktır. Bir diğer ve giderek popülerleşen yöntemse hal kayıt sistemine bildirimcilerin kendi kullandıkları yazılımlarda web servisi yöntemiyle hal kayıt sistemine bildirim yapmalarıdır.