Tarımda izlenebilirlik bir ürünün tarladan sofraya gelene kadarki süreçte hangi aşamalardan geçtiğinin takip edilebilmesiyle ilgilidir.

İzlenebilirlik sayesinde ürün güvenirliği ve sağlık güvenliği yakalanabilmektedir.

İzlenebilirliğin oluşturulabilmesi için yaş meyve sebze ticaretindeki firmaların izlenebilirlik otomasyonu kurmaları gereklidir.

İzlenebilirlik otomasyonu nasıl yapılır, sistem mimarisi nasıl olur şeklinde baktığınızda,

  • İzlenebilirlik yazılımı,
  • PC’ler,
  • Server,
  • Barkod yazıcısı,
  • Barkod okuyucusu,
  • İnternet bağlantısı bileşenlerine ihtiyacınız vardır.

İzlenebilirlik otomasyonu için mal kabul, paketleme ve sevkiyat süreçlerinizi izlenebilirlik sürecine uygun bir şekilde revize etmeli, izlenebilirlik yazılımı kurmalı, gerekli donanım ve ağ altyapısını oluşturmalı, çalışanlarınıza izlenebilirlik süreci ve izlenebilirlik otomasyonuyla ilgili eğitimler vermelisiniz.

Mal kabul sırasında, ürünü gönderen komisyoncu ve tüccarın, üreten müstahsilin bilgileri, üretim yerinin ve zamanının bilgileri, mal kabulün ne zaman yapıldığı, hangi deponuzda yapıldığı gibi bilgileri kaydetmeniz ve her mal kabule özgün bir künye numarası vermeniz gereklidir. Paketleme sırasında hangi künyeli ürünü paketlemeye sevk ettiğinizi kayıt altına almalı ve paketlenen ürüne bir parti numarası (künye) vermelisiniz. Daha sonra hangi tarihte hangi parti numaralı ürünleri nereye sevk ettiğinizi de kayıt altına almalısınız. Bu sayede firmanızın deposuna giren ve deposundan çıkan ürünlerle ilgili izlenebilirlik takibi yapabilirsiniz.