Hal Kayıt Sistemi’nde Künye kavramı çok önemlidir ve bildirimcilerin künye takibini doğru bir şekilde yapmaları gereklidir.

Bildirimciler Hal Kayıt Sistemine (HKS) bildirim yaptığında, HKS bildirimle ilgili bir künye oluşturmaktadır.  Künye, malın cinsini, miktarını, üreticisini, üretim yerini ve varsa sertifika bilgilerini içerir.

Perakende veya toptan satışlarda, ürünlerin üzerinde, kap veya ambalajın görülebilecek bir yerinde künyenin yer alması zorunluluğu bulunmaktadır. Eğer ürünler kaplarından çıkartılıp satılıyorsa bu ürünlerin künyelerinin satış alanında kolayca görülebilecek bir yerde bulundurulması gereklidir.