Yaş meyve sebze halleri genellikle belediyelerce kurulup işletilmekte olup, gerçek ve tüzel kişilerce de kurulup işletilebilmektedir. Günümüzde ülkemizdeki toptancı sebze meyve hallerinin büyük çoğunluğu belediyelerce kurulup işletilmekte, az sayıda hal gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilmektedir.

Yaş meyve sebze halleri küçük, orta ve büyük hal olarak sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma halin içinde yer alan işyeri sayısına bağlı olarak yapılmaktadır. Örneğin, işyeri sayısı 30 ile 100 arası olan sebze meyve hali hal küçük, 101 ile 250 arası olan sebze meyve hali orta, 251 ve üzeri olan sebze meyve hali büyük olarak sınıflandırılmaktadır.

Meyve sebze halinin barındırması gereken tesisler de halin sınıfına (küçük, orta, büyük) bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İdare binaları, iş yerleri, fiyat panoları, bilgi işlem sistemi, aydınlatma sistemi, hoparlör sistemi, güvenlik kamera sistemi, giriş-çıkış kontrol kulübeleri, ağırlık kontrol sistemi, çöp toplama yerleri, otoparklar, boş ambalaj depolama yerleri, laboratuvarlar, soğuk hava depoları, ambalajlama tesisleri gibi tesisler halin kapsamına girer. Halin sınıfına göre hangi tesislerin zorunlu olduğu değişiklik gösterir.

Yaş sebze meyve halinde yer alan işyerleri komisyoncu veya tüccar sıfatıyla yaş meyve sebze ticareti gerçekleştirir. Gerçekleştirilen ticaretin işleyişi özel kanunlarla belirlenmiştir.

Halde yer alan işyerleri aldıkları, sevk ettikleri ve sattıkları ürünlerle ilgili hal kayıt sistemine bildirim yapmaktadır.

İşyerleri ürün hareketlerini, faturalarını, cari hesaplarını, raporlarını, hal kayıt sistemine bildirimlerini, vb. birçok işlemlerini Ofis Bilgisayar’ın sunduğu hal programı HalWin ve OFS.Hal programları aracılığıyla başarılı bir şekilde takip etmektedir.